Информация за връщане, замяна и рекламация на продукти в онлайн магазин GOshopbg.com

Важно!!!За замяна ,връщане на стока,рекламация и възстановяване на сума се изисква фактура или разписка за пощенски паричен превод.

  • Рекламации на стоки повредени при транспорт, без предоставен констативен протокол съставен от представител на куриерската фирма се отказват.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Стока изпратена с наложен платеж няма да бъде приемана!

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка,както и разходите за връщането на стоката обратно.

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

✔ Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира goshopbg.com за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид чрез посочения електронен адрес за кореспонденция: info@goshopbg.com или на тел: 0893224914

✔ В имейла се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

✔ Стоката следва да се върне в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

✔ Адрес за връщане на стоката: Пловдив Офис на Еконт- ул.Младежка

✔ Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

Стоката е в оригиналната си опаковка;
Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
Не е с нарушена цялост на опаковката /оригинална опаковка, кутия, кашон, етикет и т.н/;
Имате основателна причина за това;
Грешен продукт;
Транспортните разходи за Връщане са заплатени от клиента;
Приложена е Разписка за прием на паричен превод и/или фактура.

✔ Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от GOshopbg.com явни недостатъци на стоката.

✔ Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.

ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на GOshopbg.com вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върнатата стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

✔ Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира GOshopbg.com за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

✔ Разноските по връщането на стоката до goshopbg.com с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от goshopbg.com явни недостатъци на стоката.

✔ При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в общите условия.

✔ Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

В случай, че:

GOshopbg.com няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

GOshopbg.com се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с общи условия и се освобождава от всякаква друга отговорност.

Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

✔ Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

✔ До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на goshopbg.com рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

✔ Върнатата (при упражнено право на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

Гаранция на продукти:

Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е  до 30 работни дни  от датата на приемане на продукта (при продукти) или от предявяване на рекламацията (при услуги). Забележка: В случай че е налице обективна причина, поради която срокът за решаване на рекламацията се яви кратък, ще Ви помолим за удължаване на същия.

  • По времето на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока;

  • Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части. Максималният срок е 30 работни дни   от датата на предявяване на рекламацията и представяне на стоката за ремонт в сервиза.

Продуктите ни имат стандартна гаранция за фабрични дефекти от която можете да се възползвате, като приложите фактура или касова бележка (разписка за прием на паричен превод от Еконт)

Гаранцията отпада в случай на:

  • Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
  • В гаранцията не са включени: бутони, ключове, лампи, четки, батерии, зарядни, ремъци, ножове, накрайници, дискове, лазери и други консумативи.

  • Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.)

  • Когато са запушени въздухопроводи и отвори за охлаждане с гипс, прах, дървени частици или други чужди тела.

  • При повреда в резултат на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (вкл. мъгли, наводнения и други), при токов удар, неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или при форсмажорни обстоятелства.

  • Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
  • При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.